Huldiging wegens culturele verdienste 2016

Gepost op:
24-06
Dit jaar is het weer zover! Op vrijdag 9 december huldigt de cultuurraad zijn verdienstelijke verenigingen en hun verdienstelijke (bestuurs)leden. En natuurlijk is er de uitreiking van de “Bijzondere culturele verdienste”, dé cultuurprijs van Bilzen. Ook het publiek krijgt zijn inbreng met de verkiezing van de publieksprijs.
 

Het huldigen van leden, bestuursleden en verenigingen blijft onveranderd, ook het aantal jaren dat vereist is om in aanmerking te komen.
Personen moeten exact 50 jaar lid zijn of 25-40-50-60 jaar bestuurslid, in 2015 of 2016.
De vereniging moet exact 25-40-50-60-… jaar bestaan in 2015 of 2016.


Voor ‘de huldiging wegens bijzondere culturele verdienste’ komen er naast culturele verenigingen en verdienstelijke personen ook culturele projecten in aanmerking. Iedere aangesloten vereniging kan personen, verenigingen en projecten nomineren. Uit de nominaties kiest het bestuur van de cultuurraad de laureaat van de bijzondere culturele verdienste, zeg maar ‘de Bilzerse cultuurprijs’. Uit de andere geselecteerde nominaties kiezen de verenigingen op de avond zelf wie de publieksprijs ontvangt.
Verenigingen moeten zelf hun leden, bestuursleden of vereniging voordragen voor een huldiging. In bijlage het formulier waarmee dit dient te gebeuren, in te sturen ten laatste op 5 september 2016.
 

We willen u ook vragen om ons een aantal foto’s van uw vereniging en/of leden te bezorgen die dan tijdens de huldiging kunnen geprojecteerd worden. Ook een kort tekstje met een anekdote of een motivatie voor de huldiging is voor ons handig om de huldiging in te kleden. We hebben ook het adres van de gehuldigde(n) nodig om een uitnodiging te versturen. Gelieve ons het gevraagde zoveel mogelijk in digitale vorm te bezorgen via wim.voncken@bilzen.be.