Dienst cultuur

Bilzen kent al vele jaren een boeiend en bloeiend cultuurleven. En we willen nog beter: met het huidige cultuurbeleid gaan we alle cultuurfacetten op mekaar afstemmen en versterken.  Een aantal acties leidt tot vernieuwende projecten. Zo maakten we de afgelopen tijd o.a. werk van het evenementenloket in De Kimpel, deze cultuurwebsite, het jongerenfestival EMOTIONS, de dorpsprojecten... Op dit moment lopen projecten zoals ‘Jazz Bilzen – The Legend’ en 'Kunst op de markt'.  En de cultururele verenigingen kunnen naast de structurele subsidies (voor de werking en het beheer van culturele infrastructuur) gebruik maken van de projectsubsidiëring.

Cultuurdienst

Het is de stedelijke cultuurdienst, gehuisvest in cultuurcentrum de kimpel, die voor het stadsbestuur en voor de Bilzerse verenigingen alle dossiers in verband met cultuur en recreatie opvolgt. De dienst zet ook activiteiten op, samen met verenigingen of op eigen initiatief. Daarnaast staat de cultuurdienst in voor de begeleiding van de cultuurraad en de ondersteuning van de socio-culturele verenigingen.

Info

Kantooradres: cultuurcentrum de kimpel, Eikenlaan 25, B-3740 Bilzen
Correspondentieadres: stad Bilzen, Deken Paquayplein 1, B-3740 Bilzen
Email: cultuur@bilzen.be - Telefoon: 089 51 95 38 - 089 51 95 42
Contactpersoon: Wim Voncken en Loes Hardy.

Evenementenloket

Organisatoren van alle mogelijke evenementen, zoals fuiven, optredens en concerten, straatbarbecues, rommelmarkten, dorpsfeesten, kerstmanifestaties… hebben de nodige vergunningen nodig. Dat kan ondermeer gaan om nachtvergunning, erkenning van muziekactiviteit, publiciteit langs wegen, verkeersreglement of gebruik van de openbare weg, brandveiligheid of afval. Die organisatoren worden bij het Evenementenloket op één plek geholpen met één handig allesomvattend aanvraagformulier. Let wel: belangrijk is dat de aanvraag voor een evenement minstens twee maanden voor datum ingediend wordt.

Info

Kantooradres: cultuurcentrum de kimpel, Eikenlaan 25, B-3740 Bilzen
Email: evenementen@bilzen.be - Telefoon: 089/519 531
Contactpersoon: Lieven Rondags