Cultuurraad

De cultuurraad is een officieel erkende adviesraad met een adviserende taak over het stedelijke cultuurbeleid, een stimulerende taak voor het culturele werkveld en een coördinerende taak voor de socio-culturele verenigingen. De cultuurraad is samengesteld uit een bestuur en een algemene vergadering.  De leden van de algemene vergadering zijn verenigingen en/of gecoöpteerde leden en komen minstens eenmaal per jaar samen.

Bestuur
De algemene vergadering kiest de bestuursleden en geeft hen een mandaat van 3 jaar. Elke sectie die vertegenwoordigd is in de algemene vergadering kiest zijn afgevaardigden in het bestuur naargelang de grootte van de sectie. Het bestuur kan zelf deskundigen coöpteren in het bestuur. Geïnteresseerden kunnen steeds contact opnemen met de cultuurdienst. Op de algemene vergadering van 25 maart 2013 werden de nieuwe bestuursleden van de cultuurraad verkozen.

Samenstelling bestuur cultuurraad 2013:
Wendy Stouten (voorzitster) -
wendystouten@hotmail.com
Pierre Vanstipelen (ondervoorzitter) -  pierre.vanstipelen@skynet.be
Tony Wouters (secretaris) -  wouterstony@hotmail.com
Michel Claesen -  michel.claesen1@telenet.be
Lut Buysmans - lutgardebuysmans@hotmail.com
Rudy Slechten - rudolf.slechten1@telenet.be
Frank Kuipers - frank.kuipers@telenet.be
Leentje Govaers - leentje.govaers@telenet.be
Jos Timmers - jos.timmers3@telenet.be
Jos Dreesen - architect.dreesen@skynet.be
Paul Dubois - duboispaul@telenet.be
Robert Stulens - robert.stulens@telenet.be

Algemene vergadering
In de Algemene Vergadering van de cultuurraad zijn alle aangesloten verenigingen vertegenwoordigd door hun afgevaardigde. Elke culturele vereniging kan het lidmaatschap van de cultuurraad aanvragen bij de cultuurdienst. De verenigingen zijn ingedeeld in 5 secties naargelang hun belangrijkste doelstelling. De Algemene Vergadering wordt minstens 1 maal per jaar samengeroepen door het bestuur.

Advies
De cultuurraad kan zowel adviezen uitbrengen op eigen initiatief als om advies gevraagd worden door het gemeentebeleid. Over nieuwe straatnamen of over wijziging van bestaande straatnamen dient de cultuurraad wettelijk om advies gevraagd te worden. Een aantal jaarlijks terugkomende adviezen handelen over de verdeling van verschillende toelagen zoals:

  • de werkingssubsidies van de verenigingen
  • de toelagen voor het beheer van culturele infrastructuur
  • projectsubsidies

Projecten
De cultuurraad zet ook zelf een aantal culturele projecten op. Het gaat om bijvoorbeeld ‘het initiatief voor de vrijwilliger’ waarbij vrijwilligers uit de aangesloten verenigingen een ‘avondje uit’ aangeboden krijgen. Hiervoor stelt de cultuurraad gratis tickets ter beschikking om een voorstelling in cultuurcentrum de kimpel bij te wonen. Een ander initiatief is de tweejaarlijkse "huldiging wegens culturele verdienste’. Tijdens een gezellige avond worden verdienstelijke personen en verenigingen in de bloemetjes gezet.

Nieuwsbrief
Tweemaal per jaar houdt de cultuurraad de aangesloten verenigingen op de hoogte van projecten en nieuwtjes.

Contact
Kantooradres: cultuurcentrum De Kimpel, Eikenlaan 25, B-3740 Bilzen

Correspondentieadres: stad Bilzen, Deken Paquayplein 1, B-3740 Bilzen
Email: cultuur@bilzen.be - Telefoon: 089/519 538
Contactpersoon: Harry Vermeire